Wrzesień to Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera!

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera (WAM), zapoczątkowany w 2012 roku, to
międzynarodowa kampania organizowana co roku we wrześniu przez ADI (Alzheimer’s
Disease International), federację pozarządowych organizacji alzheimerowskich. Jej celem
jest podnoszenie świadomości społecznej i walka ze stygmatyzacją osób zmagających się
z objawami otępienia (demencji). Od 1994 roku 21-go września obchodzimy również
Światowy Dzień Choroby Alzheimera.

W tym roku obchodzony jest pod hasłem „Porozmawiajmy o demencji”.

2/3 ludzi na świecie uważa, że w ich krajach jest niewiele lub nie ma w ogóle żadnego
zrozumienia dla tego, co niesie za sobą diagnoza otępienia (demencji). Dzięki kampaniom
informacyjnym i edukacyjnym organizowanym z okazji Światowego Miesiąca Choroby
Alzheimera stopniowo wzrasta świadomość społeczna na temat choroby i jej
konsekwencji. Stygmatyzacja, brak informacji lub błędne informacje dotyczące otępienia
nadal jednak pozostają problemem na całym świecie, który wymaga globalnego działania.

Otępienie (demencja) to wspólna nazwa dla określenia postępujących zmian w mózgu,
które mają negatywny wpływ na zapamiętywanie, myślenie, zachowanie i emocje.
Najczęściej występującymi rodzajami otępienia (demencji) są choroba Alzheimera i
otępienie naczyniowe, odpowiadające za 90% przypadków otępienia. Objawy otępienia
mogą polegać na:

 • utracie pamięci
 • trudności w znajdowaniu odpowiednich słów lub na rozumieniu, co inne osoby
  mówią
 • trudności w wykonywaniu rutynowych zadań i czynności, które wcześniej nie
  sprawiały kłopotu
 • zmianach osobowości i nastroju

Otępienie nie zna granic społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. I chociaż
każda osoba będzie doświadczała otępienia w inny sposób, z czasem, wszystkie osoby
nią dotknięte nie będą w stanie zadbać samodzielnie o siebie. Potrzebna będzie im pomoc
innych osób we wszystkich dziedzinach i czynnościach w życiu codziennym. Obecnie nie
ma żadnego skutecznego dla wszystkich chorych leku, ale dostępne są pewne terapie,
porady i wsparcie. Co 3 sekundy u kogoś na świecie pojawia się i będzie się rozwijać
otępienie. Obecnie na świecie jest ponad 50 milionów osób żyjących z objawami
otępienia. Ta liczba będzie się podwajać co 20 lat, a do roku 2050 0siągnie 152 miliony
osób. Szacuje się, że roczny, globalny koszt związany z chorobami otępiennymi to ponad
1 bilion dolarów amerykańskich. Szacuje się, że za 10 lat koszt ten się prawdopodobnie
podwoi.

Obecnie uznaje się demencję (otępienie) za jeden z najpoważniejszych kryzysów
XXI wieku.

W Polsce żyje ponad 500 tysięcy rodzin, zmagających się z opieką na chorymi, u
których rozpoznano (bądź nie) objawy otępienia.
Alzheimer Polska jest związkiem pozarządowych organizacji alzheimerowskich,
które zrzeszają rodziny osób chorych na chorobę Alzheimera. Walczy o jak
najlepsze rozwiązania systemowe w całym kraju, aby pomóc chorym i ich rodzinom
jak najdłużej cieszyć się życiem. Chorym i ich bliskim można pomóc, jeśli zrozumie
się ich szczególne potrzeby.
Już dziś skontaktuj się z nami:
Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych w Tym Rodzin i Osób z Chorobą
Alzheimera z/s Krapkowice

 • Przedstawiciel: Sonsala Marieta e-mail: marieta1955@interia.pl, tel. 506 912 018
 • Lopko Maria tel. 660 985 828
 • Konowalik Lidia 500 169 863
 • Strona internetowa: www.opolski-alzheimer.pl
 • e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl