O nas

 

cropped-Untitled7.png

Celami naszej federacji są:

 1. Wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Opolszczyzny
 2. Realizacja zadań pożytku publicznego
 3. Wspólne tworzenie zintegrowanego i spójnego wizerunku gmin i powiatów województwa opolskiego
 4. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych
 5. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku
 6. Stworzenie platformy informacyjnej nt. Podejmowanych inicjatyw własnych
 7. Wspieranie się w miarę możliwości poprzez wzajemne, nieodpłatne użyczanie i wymianę własnych zasobów kadrowych, finansowych, materialnych np. W postaci porad prawnych, usług księgowych, udostępniania lokali i sprzętu itp.
 8. Godne i uzgodnione reprezentowanie interesu województw opolskiego i tworzących go jednostek samorządowych poza jego granicami poprzez realizację projektów partnerskich, ponadlokalnych i ponadnarodowych; wzajemne wspieranie się w w/w inicjatywach
 9. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli, wspieranie działalności organizacji członkowskich
 10. Reprezentacja organizacji pozarządowych należących do federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk
 11. Działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi,
 12. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.