BRZESKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM (BSSM)

Cele:

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne, zwanych dalej chorymi, ich krewnych i przyjaciół, działającą na granicy Konstytucji RP i ma na celu:

  1. zrzeszenie osób chorych i niepełnosprawnych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju
  2. wyzwalanie inicjatyw osób chorych i niepełnosprawnych w kierunku jak najwszechtronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem
  3. likwidacji barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób chorych i niepełnosprawnych i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami
  4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób chorych i niepełnosprawnych w kraju w szczególności poprzez współpracę z polskim towarzystwem stwardnienia rozsianego oraz na arenie międzynarodowej między innymi poprzez współpracę ze światową federacją towarzystw stwardnienia rozsianego oraz poszczególnymi organizacjami innych krajów.
  5. reintegracja społeczno-zawodowa osób określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dn. 13.06.2003r o zatrudnieniu socjalnym.

Adres:

ul. 1 Maja 2

49-300Brzeg

Polska