Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza

Aktywna Grupa Odnowy Wsi założyła w roku 2008 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza. Stowarzyszenie liczy 20 członków. Przyjęliśmy motto „WIEŚ ZINTEGROWANA – WSIĄ PRZYSZŁOSCI”. W tym celu organizujemy cyklicznie imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rychtunki wielkanocne, Dożynki, Festyny Rodzinne… Kultywujemy tradycje, wzmacniamy tożsamość, promujemy produkt regionalny i nasz region organizując corocznie Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego. Byliśmy z kołoczem na targach w Meinz, Altenkirchen, Pałacu Prezydenckim. Otrzymaliśmy nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za najlepsze przedsięwzięcie promujące produkt regionalny. Realizujemy projekty jako Stowarzyszenie i jako partnerzy. Bierzemy udział w konkursach, prowadzimy warsztaty kulinarne i haftu. Promujemy wspólne śpiewanie, założyliśmy z naszym partnerskim Sołectwem Siedlec zespół instrumentalno-wokalny „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”. Współpracujemy z władzami Gminy Zdzieszowice i Starostwa Powiatu Krapkowice. Poprzez prace społeczne dbamy o wizerunek naszej miejscowości.