Projekt „Wzmacniamy organizacje pozarządowe i partnerów społecznych”

ZAKOŃCZYLIŚMY udział w projekcie „Wzmacniamy organizacje pozarządowe i partnerów społecznych” POWR.02.16.00-00-0117/20

Zrekrutowaliśmy trzy grupy uczestników z opolskich NGO, którzy zostali przeszkoleni w ramach projeku w tematyce dostepności. W ramach warsztatów uczestnicy poznali standardy dostepności, ustawę o dostępności, Rządowy Program Dostępność. Wprojekcie wykonano również 60 audytów/monitoringów dostępności budynków użyteczności publicznej – głownie budynków JST. Na terenie woj. opolskiegoo wykonano audyt w kilkudziesięciu budynkach należących do JST, m. in. w Opolu, Namysłowie, Brzegu, Krapkowicach, Walcach. Projekt trwał od stycznia 2021 do marca 2023.

Ponadto OFOP RAZEM w miesiącach styczeń – maj 2023 przeprowadził już poza projektem cykl szkoleń dla NGO z Opolszcyzny nt. nowych przepisów dotyczących zasad dostepności i obowiązków wynikających z zapisów nowej ustawu.

Projekt „Idziemy po wiedzę ekspercką”

ZAKOŃCZYLIŚMY udział w projekcie „Idziemy po wiedzę ekspercką” zrealizowanym w ramach POWR.02.16.00-00-0146/21

OFOP „RAZEM” we współpracy z Stowarzyszeniem Zielony Kwadrat im. Ryszarda Rzepki z siedzibą w Opolu, przeszkolił kolejne osoby z NGO z terenu woj. opolskiego i dolnośląskiego. Projekt był realizowany od czerwca 2022 do lutego 2023. W projekcie uczestniczyło 105 osób z w/w województw w 4 trzydniowych warsztatach.

Dziekujemy członkom OFOP RAZEM za aktywność i liczne uczestnictwo w projekcie.

Projekt „Eksperci pozarządowi w stowarzyszeniach i fundacjach”

Zakończyliśmy projekt „Eksperci pozarządowi w stowarzyszeniach i fundacjach”.

OFOP „RAZEM” zrekrutował i przeszkolił w ramach projektu 450 osób z 50 NGO z terenu województw opolskiego i dolnośląskiego.
Każdy uczestnik brał udział w trzech warsztatach dwudniowych w tematach:

  1. „Ekonomia przedsiębiorstwa i analiza finansowa kondycji firm i przedsiębiorstw”
  2. „Podstawy ekonomii i elementy polityki przemysłowej”
  3. „Prawo pracy i prawo gospodarcze w praktyce”

Poniżej przedstawiamy listę organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach – lista w załączeniu.

Eksperci

Stowarzyszenie MKS SUPLES z siedzibą w Krapkowicach  współuczestniczy w realizacji projektu pn. ”Eksperci pozarządowi w stowarzyszeniach i fundacjach” przeznaczonego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województw opolskiego i dolnośląskiego. Głównym celem projektu jest podniesienie lub nabycie kompetencji członków organizacji pozarządowych do udziału w procesie legislacji i stanowienia prawa. Każdy uczestnik będzie uczestniczył w trzech warsztatach szkoleniowych m.in. z zakresu ekonomii i prawa (każdy 2 dniowy, w tym dwa warsztaty wyjazdowe).

W projekcie tym uczestniczy min. po 10 osób z Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM  i  z Caritas Brzeg. Pierwsze stacjonarne warsztaty odbyły się w Brzegu w sierpniu 2020r. , a w październiku 2020r. uczestniczyli oni w dwóch wyjazdowych warsztatach w hotelu „Gorzelanny” w Pokrzywnej. Oprócz zajęć warsztatowych, był czas na piesze wycieczki, kąpiel w basenie czy w grę w kręgle. Wszyscy uczestnicy warsztatów szkoleniowych pamiętali o zachowaniu bezpieczeństwa w związku z Covid-19.

Szkolenie w Mosznej

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego, Pełnomocnicy ds. Organizacji Pozarządowych, osoby zajmujące się w jednostce samorządu terytorialnego współpracą z organizacjami pozarządowymi.
W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, Zarządu Województwa oraz własnym, serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie szkoleniowo–integracyjne dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego oraz Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych lub osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w jednostce samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

Read more

Szkolenie z integracją w Pokrzywnej

W dniach 07–08 kwietnia 2017r. w kompleksie hotelowym „Chrobry” w Pokrzywnej, odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego. W szkoleniu tym, naszą Federację reprezentowali członkowie
14 stowarzyszeń. Ogółem uczestniczyło w nim blisko 180 osób. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy w zakresie działania poszczególnych grup, a także wzajemne poznanie zasad funkcjonowania, poznanie się z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych, nawiązanie lub pogłębienie współpracy oraz wymianę doświadczeń.

Galeria zdjęć: kliknij tutaj

 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne

SZANOWNI PAŃSTWO,

serdecznie zapraszamy przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego na spotkanie szkoleniowo-integracyjne, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 07–08 KWIETNIA 2017r. W KOMPLEKSIE HOTELOWYM „CHROBRY” W POKRZYWNEJ. Spotkanie ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie działania poszczególnych grup, a także wzajemne poznanie zasad funkcjonowania.

Read more